Tôi năm nay 35 tuổi bi mun nhiều ,da mặt rat nhơn tôi đã điều trị nhiều nhưng k khỏi.Tôi đang ương esuny va biotin rồi vài loai nữa do bác sỹ ke đơn,ương đươc 1tuần nhưng vẫn thấy mun nổi.Tôi phải làm gì đây thua bác si

(Trần thi như quỳnh)
Trả lời:

Lưu ý: Chữa bệnh theo chỉ định của Bác sĩ

Gửi câu hỏi
Đối tác