Em bị nghe kém cũng đã lâu. Do e uống kháng sinh nhiều nên hiện tại 1 bê tai phải của em không nghe được. Còn tai trái em nghe được nhưng với đexiben rất nhỏ. Tai phải của e bị cục thịt lồi ra che mất màng nhĩ. Còn màng nhĩ 2 bên của em rất bình thường. Vây bác sĩ cho e hỏi với trường hợp của em có thể sử dụng Kim Thính không? Và nên sử dụng như thế nào?

(Trần Thị Hoài)
Trả lời:

Lưu ý: Chữa bệnh theo chỉ định của Bác sĩ

Gửi câu hỏi
Đối tác