Tôi có thể mua thuốc Cốt thoái vương ở đâu để có kèm theo hoá đơn đỏ, vì tôi gửi ra nước ngoài qua bưu điện cần có hoá đơn để hải quan kiểm tra

(Bùi Thị Kim Thư)
Trả lời:

Lưu ý: Chữa bệnh theo chỉ định của Bác sĩ

Gửi câu hỏi
Đối tác