chao bac sy e bi benh vay ca vay e hoi bac sy bay gio e muon chua tri vay phai dung nhung loai thuoc nao va kham o dau la chuan sac ac

(vu van long)
Trả lời:

Lưu ý: Chữa bệnh theo chỉ định của Bác sĩ

Gửi câu hỏi
Đối tác