Vừa thoái hóa L1 đến L5, vừa bị sỏi thận. Có dùng được Cốt thoái vương không?

(Vũ Văn Dũng)
Trả lời:

Lưu ý: Chữa bệnh theo chỉ định của Bác sĩ

Gửi câu hỏi
Đối tác