Tôi uông thuốc Nga phụ Khang tiểu vàng xanh như đọt chuối

(Nguyễn Diệu Thiện)
Trả lời:

Lưu ý: Chữa bệnh theo chỉ định của Bác sĩ

Gửi câu hỏi
Đối tác