Tôi đã tích đủ 10 điểm của Nga phụ khang. Bây giờ tôi muốn nhận quà thì phải làm sao

(Nguyễn Thị Thương)
Trả lời:

Lưu ý: Chữa bệnh theo chỉ định của Bác sĩ

Gửi câu hỏi
Đối tác